Пон-Пет 8:30-17:00
Апартаментни топломери Siemens дистанционен отчет

Апартаментни топломери Siemens с дистанционен отчет C-Mode, S-Mode, Walk-By OMS, AMR, M-bus

 • Дистанционни wMBus 868 Mhz

турбинков топломер WFM21

 • Апартаментните топломери отчитат изразходваното количество топлинна енергия за отопление на имотите в kWh. Те са подходящи за измерване на топлинна енергия в жилищни и обществени сгради с хоризонтална инсталация. Топломерите на Siemens предлагат много висока точност на измерване и имат голям и лесен за четене екран.

 • Съгласно Чл. 140, Ал. 7 от Закона за Енергетиката, в сила от 12.03.2021 г.: При монтиране на нови средства по ал. 1 (уреди за дялово разпределениe(водомери за топла вода разпределители или топломери) същите са с дистанционно отчитане. 

 • Съгласно Чл. 140, Ал. 8 от Закона за Енергетиката, в сила от 12.03.2021 г.: Индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда - етажна собственост, се доставят от лицето по чл. 139б (топлинния счетоводител) или се одобряват от него за използване в сградата.

 

 • Съгласно § 75 от Закона за Енергетиката, в сила от 12.03.2021 г до 1 януари 2027 г. всички уреди за дялово разпределение (топломери, водомери за топла вода) трябва да бъдат с дистанционно отчитане.

Начини на отчитане

     В зависимост от специфичните нужди на нашите партньори и клиенти, предлагаме индивидуални решения за отчет на уредите за дялово разпределение в съответствие с НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО. 

1. Годишен отчет: две дати за отчет в края на отоплителния сезон, прогнозни сметки през годината, изравняване след годишния отчет (изравнителна сметка).

Дистанционен отчет за имот ако всички УДР (уреди за дялово разпределение - топломери, разпределители и водомери за топла вода) съответстват на изискванията на Закона на Енергетиката и са с активирани радио модули.

2. Месечен отчет: Месечно дистанционно отчитане и разпределение на топлинна енергия без да е необходимо посещение, е възможно при условие, че всички УДР (уреди за дялово разпределение) - разпределители или топломери и водомери за топла вода поддържат дистанционно отчитане, с решение на ОС на ЕС с 75 % ид. ч., подписване на договор. Без изравнителна сметка.

 

За индивидуална оферта или повече информация, моля да се свържете с представител на фирмата.

 

Фирма „Термокомплект” ООД предлага два вида топломери на производителя Siemens: турбинкови и ултразвукови.

Турбинковите топломери имат работно колело, чрез оборотите на което се отчита разхода на флуид. Електронният блок на топломера отчита разхода и измерваните температури от датчиците на входа и изхода на отчитания консуматор и умножава разхода с температурната разлика и интегрира полученото произведение във времето.

Ултразвуковите топломери използват друга технология за измерване на флуида и нямат подвижни части и затова много по трудно се запушват и/или блокират.

 

Топломери Siemens WFM502 (*вече не се предлагат) могат да бъдат адаптирани за дистанционно отчитане на битова консумация на топлинна енергия – системи Walk-by или AMR чрез монтаж на модул WFZ662.

Системата Walk-by предлага отчитане показанията на всички прибори от близко разстояние в/до сградата .

Предимство на системите за дистанционно отчитане е ежемесечното разпределение на реално консумираната енергия.

При преминаване на дистанционно отчитане, всички имоти в сграда-етажна собственост трябва да бъдат снабдени с топломери и водомери от един тип, т.е. индивидуалните топломери и водомерите за топла вода да са с дистанционно отчитане.

 

 • Дистанционни Walk By

Ултразвуков топломер WSM506

 • Системата с радиоотчитане Walk-by предлага отчитане показанията на топломерите на място – от или до сграда, един път месечно. За свалянето на данни е достатъчно отчетника да влезе в обхвата на регистратора. Не е необходимо присъствието на собствениците при отчитане на данните.

  Предимства на дистанционно отчитане:

  – ежемесечно разпределение на реално потребена топлинна енергия;

  – липса на грешки при отчитане на данни;

  – грешки в устройство или манипулации се регистрират и показват по време на отчет.

 

 • Дистанционни AMR

Турбинков топломер WFM502

 •             Системата AMR отчита показанията по всяко време при желание на клиента, на произволно разстояние от сградата (офиса на фирма за дялово разпределение).

              Automatic Meter Reading system (AMR) е система за безжично дистанционно отчитане на данните за консумация. Тя се състои от мрежови възли (колектори за данни), които образуват мрежа в рамките на помещенията, събират всички данни за консумация, които се предават от измервателните устройства, съхраняват ги и ги предават за по-нататъшна обработка. Компонентите на системата са подходящи за монтаж в малки помещения и големи инсталации, състоящи се от няколко сгради. Захранваната от батерии мрежа от възли приема и запаметява данните за консумацията от измервателните устройства. За локално отчитане може да бъде включен лаптоп към някой от възлите на мрежата или опционално може да се използва безжичен модул. Данните от системата AMR може да се предават и дистанционно на произволно разстояние посредством изходен модул.


За индивидуална оферта или повече информация, моля да се свържете с представител на фирмата.

 

За нас

Основана през 1990

 

Контакти

Бул. ”Христо Ботев” № 59, ет. 1, 1303, София, България

Пон-Пет 8:30-17:00

+359 (0) 2 930 40 55

officetermocom-bg.com