Пон-Пет 8:30-17:00
Апартаментни топломери Siemens дистанционен отчет

Апартаментни топломери Siemens с и без дистанционен отчет C-Mode, S-Mode, Walk-By OMS, AMR, M-bus

 • Стандартни
 • Дистанционни Walk By
 • Дистанционни AMR

турбинков топломер WFM21

 • Апартаментните топломери отчитат изразходваното количество топлинна енергия за отопление на имотите в kWh. Те са подходящи за измерване на топлинна енергия в жилищни и обществени сгради с хоризонтална инсталация. Топломерите на Siemens предлагат много висока точност на измерване и имат голям и лесен за четене екран.

  Фирма „Термокомплект” ООД предлага два вида топломери на производителя Siemens: турбинкови и ултразвукови. Турбинковите топломери притежават движещо работно колело, чрез оборотите на което се отчита разхода на флуид. Електронният блок на топломера отчита разхода и измерваните температури на входа и изхода на отчитания консуматор и умножава разхода с температурната разлика и интегрира полученото произведение във времето за което се прави отчета.

  При ултразвуковите топломери измерването на разхода се извършва посредством ултразвукова технология, а всички други измервания и показване на опции са еднакви.

  Топломерите със сменяеми батерии подлежат на метрологична проверка след подмяната на батерията.

  Някои видове топломери могат да бъдат адаптирани за дистанционно отчитане на битова консумация на топлинна енергия – системи Walk-by или AMR.

  Системата Walk-by предлага отчитане показанията на всички прибори от близко разстояние в/до сградата един пьт месечно.

  Системата AMR отчита показанията по всяко време при желание на клиента, на произволно разстояние от сградата (офиса на фирма за дялово разпределение).

  Предимство на системите за дистанционно отчитане е ежемесечното разпределение на реално консумираната енергия.

  При преминаване на дистанционно отчитане, всички имоти в сграда-етажна собственост трябва да бъдат снабдени с топломери и водомери от един тип, т.е. индивидуалните топломери и водомерите за топла вода да са с дистанционно отчитане.

 

 

 • Дистанционни Walk By

Ултразвуков топломер WSM506

 • Системата с радиоотчитане Walk-by предлага отчитане показанията на топломерите на място – от или до сграда, един път месечно. За свалянето на данни е достатъчно отчетника да влезе в обхвата на регистратора. Не е необходимо присъствието на собствениците при отчитане на данните.

  Предимства на дистанционно отчитане:

  – ежемесечно разпределение на реално потребена топлинна енергия;

  – липса на грешки при отчитане на данни;

  – грешки в устройство или манипулации се показват по време на отчет.

  Фирма „Термокомплект”ООД предлага турбинков топломер WFM502 производство Siemens с възможност за монтаж на радио модул за дистанционно отчитане посредством Walk-by система. Този топломер е приложим за визуален отчет и има вграден интерфейс IrDA, за среда с температура от 1ºС до 90ºС. Чрез допълнителен модул WFZ566.OK прибора се адаптира към система за дистанционно отчитане Walk-by. Животът на батерията е 10 години и тя не се подменя.

 

 

 • Дистанционни AMR

Турбинков топломер WFM502

 •             Системата AMR отчита показанията по всяко време при желание на клиента, на произволно разстояние от сградата (офиса на фирма за дялово разпределение).

              Automatik Meter Reading system (AMR) е иновативна система за безжично дистанционно отчитане на данните за консумация. Тя се състои от мрежови възли (колектори за данни), които образуват мрежа в рамките на помещенията, събират всички данни за консумация, които се предават от измервателните устройства, съхраняват ги и ги предават за по-нататъшна обработка. Компонентите на системата са подходящи за монтаж в малки помещения и големи инсталации, състоящи се от няколко сгради. Захранваната от батерии мрежа от възли приема и запаметява данните за консумацията от измервателните устройства. За локално отчитане може да бъде включен лаптоп към някой от възлите на мрежата или опционално може да се използва безжичен модул. Данните от системата AMR може да се предават и дистанционно на произволно разстояние посредством изходен модул.

              Фирма „Термокомплект” ООД предлага турбинков топломер производство Siemens – WFM502 с възможност за дистанционно отчитане посредством AMR система. Този топломер е приложим за визуален отчет и има вграден интерфейс IrDA, за среда с температура от 1ºС до 90ºС. Чрез допълнителен модул WFZ56.OK прибора се адаптира към система за дистанционно отчитане AMR. Животът на батерията е 10 години и тя не се подменя.

 

За повече информация може да се свържете със специалист на телефоните посочени в КОНТАКТИ или да ни изпратите съобщение през формата

За нас

Основана през 1990

 

Контакти

Бул. ”Христо Ботев” № 59, ет.1, 1303, София, България

Пон-Пет 8:30-17:00

+359 (0) 2 930 40 55

officetermocom-bg.com