+359 (0) 2 930 40 55
Топлинно счетоводство

Термокомплект ООД  предлага различни решения за дялово разпределение, топлинно счетоводство с автоматично/дистанционно, годишно или ежемесечно отчитане и разпределение на реално консумирана енергия в зависимост от вида на инсталацията на сградата и особеностите на обекта. 

За сградите с вертикани щрангове ( които преминават през всички апартаменти от първия до последния етаж ), обикновено се използват измервателни уреди, които се монтират върху отоплителните тела (радиатори, лири и т.н.). Често ги наричат топломери, но точното наименование е индивидуален топлинен разпределител или просто разпределител. 

Повече за топлинните разпределители може да видите ТУК.

За сградите с хоризонтални щрангове, където е възможно, обикновено препоръчваме монтирането на апартаментни топломери.

Повече за апартаментните топломери може да прочетете ТУК.

 

 

Начини на отчитане

     В зависимост от специфичните нужди на нашите партньори предлагаме различни възможности за отчет на уредите за дялово разпределение според Наредба №16334 за топлоснабдяването отчет след приключване на отоплителния сезон за изготвяне на изравнителните сметки.

1. Ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение, чрез пощенска кутия, монтирана във входа на сградата. Абонатите сами отчитат показанията на разпределителите /съответно топломерите/ и на водомерите за топла вода към 30-то или 31-во число на месеца. Отчетите се пускат в монтираната пощенска кутия на фирма ”Термокомплект” ООД. Събраните данни от представител на фирмата се обработват ежемесечно. За целта се сключва допълнителен анекс.

2. В сгради, където са монтирани разпределители с дистанционно отчитане, без да са сменени водомерите с такива за дистанционен отчет, също се монтира пощенска кутия и се събира и обработва ежемесечния отчет на водомерите за топла вода. Разпределителите се отчитат дистанционно ежемесечно.

3. Фирмата предлага също и ежемесечен отчет в края на всеки месец през отоплителния период от представител на фирмата  в рамките на работното време.
Независимо от отчетите през периода  за изготвяне на изравнителната сметка трябва да бъде осигурен достъп  на представител на фирмата за отчет след приключване на отоплителния сезон. Съобщенията за предстоящия отчет се поставят предварително на вратата на входа. Освен това графикът с датите и часовете за отчет се обявява и в сайта на фирмата.

4. Дистанционно отчитане всеки месец без да е необходимо посещение от представител на фирмата. Необходим е допълнителен анекс и монтаж на уреди с възможност за дистанционно отчитане

5. Месечен самоотчет с подаване на данните чрез автоматизираната информационна система на Термокомплект ООД от оторизиран представител на етажната собственост. Необходим е допълнителен анекс

6. Напълно автоматизирани решения за отчитане с възможност за контрол на потреблението в реално време. Необходим е допълнителен анекс и монтаж на уреди с възможност за дистанционно отчитане в реално време


За индивидуална оферта или повече информация, моля да се свържете с представител на фирмата.

За нас

Основана през 1990

 

Контакти

Бул. ”Александър Стамболийски” № 87, ет.1, 1303, София, България

+359 (0) 2 930 40 55

+359 (0) 2 930 40 52

officetermocom-bg.com