Пон-Пет 8:30-17:00
Топлинно счетоводство

Термокомплект ООД  предлага различни решения за дялово разпределение, топлинно счетоводство с автоматично/дистанционно, годишно или ежемесечно отчитане и разпределение на реално консумирана енергия в зависимост от вида на инсталацията на сградата и особеностите на обекта. 

За сградите с вертикани щрангове ( които преминават през всички апартаменти от първия до последния етаж ), обикновено се използват измервателни уреди, които се монтират върху отоплителните тела (радиатори, лири и т.н.). Често ги наричат топломери, но точното наименование е индивидуален топлинен разпределител или просто разпределител. 

Повече за топлинните разпределители може да видите ТУК.

За сградите с хоризонтални щрангове, където е възможно, обикновено препоръчваме монтирането на апартаментни топломери.

Повече за апартаментните топломери може да прочетете ТУК.

 

 

Начини на отчитане

     В зависимост от специфичните нужди на нашите партньори и клиенти, предлагаме различни възможности за отчет на уредите за дялово разпределение в съответствие с Наредба №16-334 за топлоснабдяването. Съгласно Наредбата се извършва отчет след приключване на отоплителния сезон за изготвяне на изравнителните сметки.

1. Напълно автоматизирани решения за отчитане с възможност за контрол на потреблението в реално време. Необходим е допълнителен анекс и монтаж на уреди с възможност за дистанционно отчитане в реално време

2. Ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение. Абонатите сами отчитат показанията на разпределителите /съответно топломерите/ и на водомерите за топла вода към 30-то или 31-во число на месеца. Отчетите се изпращат от упълномощен представител до фирма ”Термокомплект” ООД. Събраните данни от представител на фирмата се обработват ежемесечно. Необходим е допълнителен анекс.

3. В сгради, където са монтирани разпределители или топломери с възможност за дистанционна комуникация, уредите могат да бъдат отчитани дистанционно ежемесечно след подписване на допълнително споразумение / анекс. Когато водомерите не са сменени с такива за дистанционен отчет, трябва да бъде монтирана пощенска кутия и да се събират и обработват ежемесечните отчети на водомерите за топла вода по този или друг уговорен начин.

4. Дистанционно отчитане всеки месец без да е необходимо посещение от представител на фирмата. Необходим е допълнителен анекс и монтаж на уреди (разпределители или топломери и водомери) с възможност за дистанционно отчитане

5. Фирмата предлага също и ежемесечен визуален отчет в края на всеки месец през отоплителния период от представител на фирмата  в рамките на работното време.
Независимо от отчетите през периода  за изготвяне на изравнителната сметка трябва да бъде осигурен достъп  на представител на фирмата за отчет след приключване на отоплителния сезон. Съобщенията за предстоящия отчет се поставят предварително на вратата на входа. Освен това графикът с датите и часовете за отчет се обявява и в сайта на фирмата.

6. Месечен самоотчет с подаване на данните чрез автоматизираната информационна система на Термокомплект ООД от оторизиран представител на етажната собственост. Необходим е допълнителен анекс

 


За индивидуална оферта или повече информация, моля да се свържете с представител на фирмата.

За нас

Основана през 1990

 

Контакти

Бул. ”Христо Ботев” № 59, ет.1, 1303, София, България

Пон-Пет 8:30-17:00

+359 (0) 2 930 40 55

officetermocom-bg.com