Пон-Пет 8:30-17:00

Уважаеми абонати и посетители, добре дошли на сайта на "Термокомплект" ООД

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Напомняме Ви, че съгласно Чл. 70 (7) от НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО, Обн. ДВ. бр.25 от 20 Март 2020г., 

рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламации (възражения) по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период се извършват в срок до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната сметка.

Годишните изравнителни сметки за сезон 2022-2023 са достъпни за клиентите с активен профил на интернет страницата на дружеството: вход от тук - https://termocom-bg.com/bg/login

Ако все още нямате профил може да си направите тук: https://termocom-bg.com/bg/registration

 

За достъп до информация за фактури и плащания може да направите регистрация на клиентския портал на Топлофикация София ЕАД тук: https://my.toplo.bg

 

За нас

Основана през 1990

 

Контакти

Бул. ”Христо Ботев” № 59, ет. 1, 1303, София, България

Пон-Пет 8:30-17:00

+359 (0) 2 930 40 55

officetermocom-bg.com